Odměna

Právní služby poskytuje advokát převážně na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem. Cena je stanovena zpravidla v hodinové sazbě za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb.

Pro stanovení výše této odměny slouží podpůrně vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění.

advokátní kancelář